Δυσαριθμησία Συμπτώματα και η σχέση της με τη δυσλεξία - VivereMag

Breaking

Post Top Ad

Δυσαριθμησία Συμπτώματα και η σχέση της με τη δυσλεξίαΠολλές φορές δαπανώνται αρκετές ώρες για τη μελέτη των Μαθηματικών στο σπίτι. Οι σκηνές γνωστές σε αρκετούς γονείς, εκνευρισμός, παραίτηση, κλάματα, θυμός και πολλά άλλα εκτυλίσσονται σε καθημερινή βάση με αποτέλεσμα την απογοήτευση και τους χαρακτηρισμούς του παιδιού. Υπάρχει όμως το σοβαρό ενδεχόμενο το παιδί να αντιμετωπίζει Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα Μαθηματικά ή αλλιώς Δυσαριθμησία.


Τι είναι η Δυσαριθμησία;

Η δυσαριθμησία είναι μία δομική διαταραχή των Μαθηματικών ικανοτήτων που έχει τις ρίζες της σε μία γενετική ή εκ γενετής διαταραχή εκείνων των τμημάτων του εγκεφάλου που είναι τα άμεσα ανατομικό-φυσιολογικά υποστρώματα ωρίμανσης των μαθηματικών ικανοτήτων, ανάλογα με την ηλικία, χωρίς μία ταυτόχρονη διαταραχή της γενικής νοητικής λειτουργίας (Kosc 1974:165).

Συνεπώς, και με βάση τον προηγούμενο ορισμό, τα άτομα με δυσαριθμησία εκδηλώνουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη μάθηση των Μαθηματικών αν και έχουν καλές γενικές διανοητικές λειτουργίες. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ένας μαθητής με διαγνωσμένη τη δυσαριθμησία αυτόματα από ‘χαζός’ γίνεται δυσαριθμικός.

Συμπτώματα

 • Ανεστραμμένα, κακοσχηματισμένα, περιεστρεμμένα ή πολύ μεγάλα γραπτά σύμβολα.
 • Δυσκολία στη μετακίνηση από τη μία μαθηματική διαδικασία ή σκέψη, σε μία άλλη.
 • Σύγχυση και αντικατάσταση αριθμών όμοιων σε εμφάνιση.
 • Δυσκολία στη διάταξη στο χώρο των αριθμών στις αριθμητικές πράξεις.
 • Αδυναμία του παιδιού να κατανοήσει τις αποστάσεις μεταξύ των αριθμών (π.χ. ότι το 6 είναι πιο κοντά στο 7 απ’ ότι στο 8).
 • Δυσκολία στη διευθέτηση αριθμών ή αντικειμένων σε μία σειρά.
 • Δυσκολία στη διευθέτηση αριθμών σύμφωνα με τα σχετικά τους μεγέθη (διάταξη).
 • Αποτυχία στην ανάγνωση ή γραφή της σωστής τιμής των πολυψήφιων αριθμών.
 • Δυσκολία στην εφαρμογή πολλαπλών διαδοχικών βημάτων στις διαδικασίες των πράξεων (π.χ. στους αλγόριθμους).
 • Ανεπαρκής μνήμη για απλές μαθηματικές πράξεις
 • Δυσκολία στο να δει τα αντικείμενα σε ομάδες ή σε σύνολα.
 • Σύγχυση στις μαθηματικές διεργασίες.
 • Αποτυχία στην αναγνώριση και κατανόηση των συμβόλων των πράξεων.
 • Δυσκολία στον συσχετισμό ακουστικών και οπτικών συμβόλων ή οπτικών και λεκτικών ονομάτων.
 • Δυσκολία στην αντιγραφή αριθμών , γεωμετρικών σχημάτων, κ.λ.π. από μνήμης
 • Δυσκολία στην κατανόηση κατεύθυνσης, βάρους, διαστήματος, χρόνου, μέτρησης.
 • Δυσκολία μετάβασης από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο επίπεδο.
 • Δυσκολία κατανόησης και απάντησης, προφορικής ή γραπτής, σε προβλήματα (όταν παρουσιάζονται γραπτά ή προφορικά αντίστοιχα)
 • Αδυναμία επιλογής την κατάλληλης πορείας για την επίλυση του προβλήματος.Σχέση Δυσαριθμησίας και Δυσλεξίας


Δεν είναι καθόλου παράδοξο το γεγονός ότι μερικά δυσλεξικά άτομα εκτός από τις δυσκολίες στη γραπτή Γλώσσα αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στα Μαθηματικά. Περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος που χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση και την ορθογραφία χρησιμοποιούνται επίσης για τη μάθηση και άλλου συμβολικού υλικού όπως οι αριθμοί, οι αριθμητικές πράξεις, οι μαθηματικοί τύποι, οι γραφικές παραστάσεις, τα σχήματα, κ.α.

Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό δυσλεξικών μαθητών αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στα μαθηματικά. Όλες οι σχετικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό, 60-70% (Αγαλιώτης 2000).

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο σταθμισμένο τεστ που να χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της δυσαριθμησίας στην Ελλάδα. Γεγονός που σημαίνει, ότι δεν υπάρχουν και κάποια στατιστικά στοιχεία ή ποσοστά για τα παιδιά που έχουν δυσαριθμησία στη χώρα μας.


Οικονόμου Ελένη
Ειδική Παιδαγωγός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου