ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ - VivereMag

Breaking

Post Top Ad

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ


Κώστας Κουκοδήμος: «[…] Σχέδιο με κατεξοχήν στρατηγικό χαρακτήρα και αναπτυξιακή διάσταση»


«Κατεξοχήν στρατηγικό χαρακτήρα που δίνει την αναπτυξιακή διάσταση της περιοχής σύμφωνα όμως µε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης έχει το Τοπικό (ΤΧ.Σ) της Δ.Ε.ΚΟΡΙΝΟΥ» επισημαίνει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος, με αφορμή σχετική πρόταση, που ήδη κατέθεσε για τη Δ.Ε. Κορινού στο νομοσχέδιο για τη χωροταξία, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας της ΚΕΔΕ.

Ειδικότερα, το σχέδιο το οποίο καθορίζει τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόµησης σε ολόκληρη την εντός και εκτός σχεδίου περιοχή έχει ως κύριους στόχους αφενός τη διατύπωση των βασικών κατευθύνσεων για τη χωρική οργάνωση του Δήμου Κατερίνης και ιδιαίτερα της Δ.Ε. Κορινού. Αφετέρου τον καθορισμό των ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις προοπτικές και τις σχετικές κατευθύνσεις σε ότι αφορά τους παραγωγικούς τομείς. Επίσης, τον καθορισμό των κατευθύνσεων σε ότι αφορά την πολεοδομική οργάνωση των θεσμοθετημένων και προς πολεοδόμηση περιοχών. Επιπλέον, τον προσδιορισμό των αναγκαίων μεγεθών σε κοινωνικό εξοπλισμό και τον εντοπισμό των περιοχών που απαιτούν ανασχεδιασμό και παρεμβάσεις.

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος «Η πρότασή μας συνίσταται στην αναθεώρηση μέσω των τοπικών χωρικών σχεδίων της ζώνης οικιστικού ελέγχου που είναι τροχοπέδη για την οικιστική ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης του Κορινού. Η τροποποίηση της ισχύουσας ΖΟΕ Κορινού καθώς έχουν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια από την έγκρισή της και οι θεσμοθετηµένες εκείνες ρυθµίσεις δεν καλύπτουν πλέον τις σημερινές ανάγκες της περιοχής. Άλλωστε, στο διάστηµα αυτό έχουν διαμορφωθεί, νέα αναπτυξιακά, θεσμικά και προγραμµατικά δεδοµένα που απαιτούν ένα συνολικό και διαφορετικό πλαίσιο σχεδιασμού».

Αναγκαιότητα Δ.Ε. Κορινού

Επιπλέον, όπως τονίζεται στην πρόταση, στην περιοχή της Δημοτικής ενότητας Κορινού δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου ΖΟΕ, όπου υπάρχουν στην περιοχή του Κορινού από το 1995 και έβαλαν φρένο στην τουριστική ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου του Κορινού, οπότε καθίσταται σαφές ότι η περιοχή πρέπει να ανασυγκροτηθεί για την ανάπτυξη πολεοδομικής και χωροταξικής λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής.

Οικισμός Ολυμπιάδα

Στην Δημοτική ενότητα Κορινού συμπεριλαμβάνεται και ο Πρότυπος Βιοκλιματικός οικισμός Ολυμπιάδα (περιοχή της παραλίας Κορινού του Δήμου Κατερίνης). Η εγκατάσταση του οικισµού είναι σε γήπεδο έκτασης 2.041 στρεµµάτων περίπου της πρώην Κοινότητας Κορινού. Οι όποιες ενέργειες και δραστηριότητες αναπτυχθούν στην προαναφερόμενη έκταση ακολουθούν τους όρους και περιορισμούς που θέτει το ισχύον πολεοδομικό και νοµικό πλαίσιο με σεβασμό στο περιβάλλον, την καλύτερη ποιότητα ζωής και το βέλτιστο σχεδιασμό του οικισμού.
«Σήμερα και με τα εργαλεία που δίνονται μέσω του Χωροταξικού-Πολεοδομικού νομοσχεδίου εκτιμούμε ότι θα έχουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελεί βασική αρχή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας» καταλήγει στις δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Κατερίνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου